Praktisk info og regler

Løbskriterier

Klub 100 Marathon Danmarks regler for ranglistekvalificerende maratonløb

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at et maratonløb kan tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rang- eller boblerliste:

Regler for cannonballs

  1. Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid.
  2. Uret må ikke stoppes undervejs.
  3. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.

Den enkelte løber bedømmer selv, om et maratonløb opfylder §1-7, og dermed kan tælles med på ranglisten. Løbere er velkomne til at kontakte bestyrelsen på 

 for rådgivning; bestyrelsen foretager ikke afgørelser.

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. november 2018

Supplerende vejledning

  1. “Tidlig start”, som var indeholdt i de tidligere løbskriterier, er udgået. Hvis en løbsarrangører ønsker adskillige starter, skal de hver for sig opfylde ovenstående løbskriterier, hvis de skal kunne tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rangliste.
  2. Et maratonløb efter ovenstående kriterier kan kun indeholde én start, medmindre der er tale om et socialmaraton, hvor der er tale om flere starter – jf. §6. Løbere i en start ved et socialmaraton opnår samme fælles tid, medmindre de løber langsommere end tiden for den gruppe, der er startet samtidigt; i så fald anføres den faktiske sluttid.
  3. De forrige regler krævede mindst 5 startende og 3 gennemførende løbere. De gældende regler kræver alene mindst 3 gennemførende løbere, hvilket dermed indebærer mindst 3 startende løbere.

Del siden